İletişim

Bölüm Sekreteri    : Mustafa GÖKÇE

Telefon                  : 0382 288 20 97

Faks                      : 0382 288 23 98

E-mail                   : [email protected]

Adres                    : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

                                Maliye Bölümü, Adana Yolu 9. Km, 68100, AKSARAY