İletişim

Bölüm Sekreteri    : Mustafa GÖKÇE

Telefon                  : 0382 288 24 85

Faks                      : 0382 288 25 49

E-mail                   : [email protected]

Adres                    : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

                                Maliye Bölümü, Adana Yolu 9. Km, 68100, AKSARAY