Bölüm Yönetimi

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülin TABAKAN

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serap ÜRÜT KELLECİ

Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Cemil ALTUN

Bölüm Sekreteri Mustafa GÖKÇE