Akademik Personel

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülin TABAKAN

Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Serap ÜRÜT KELLECİ

Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Cemil ALTUN

Doç. Dr. Süleyman BOLAT

Arş. Gör. Orçun AVCI

Arş. Gör. Bilgen TAŞDOĞAN

Bölüm Sekreteri Mustafa GÖKÇE