Eğitim Faaliyetlerimiz - 3

Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 23 Mart 2018 tarihinde Fakültemiz İktisat ve Maliye Bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği  ‘Din ve Küresel Ekonomi-Politik, Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İletişim” isimli konferansa İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu ve SWM Kıymetli Madenler Tic. A.Ş. Kıymetli Metaller ve Yatırım Uzmanı  Ercan Kutlu konuşmacı olarak katılmışlardır.    

Etkinliğin detaylarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.aksaray.edu.tr/kuresel-hegemonya-savaslarinda-para--din--siyaset