Eğitim Faaliyetlerimiz - 1

Bölümümüz Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Bilgen TAŞDOĞAN 76. Felsefe Toplantıları kapsamında “Küresel Gıda Krizi ve Yoksulluk İlişkisinin Türkiye Yoksulları Üzerine Etkileri” isimli sunumu gerçekleştirmiştir.   

Etkinliğin detaylarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.aksaray.edu.tr/artan-gida-fiyatlari-en-cok-yoksullari-etkiliyor