Bölümümüz Öğrencilerinin Akademik Faaliyetleri - 4

Bölümümüz öğrencilerinden Banu ÖZDAŞ ve Hatice ATAR, 11-12 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen II. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi’ne ‘Osmanlıdan Günümüze Türkiye’nin Dış Borçlanma Süreci başlıklı bildiri ile katılmışlardır.